Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-1-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 12-1-2015

Αρ.Πρωτ.:108

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Iανουαρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.Περί σύστασης παγίας προκαταβολής έτους 2015.

2.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

3.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής εισιτηρίων με πλοίο (οδηγών και οχημάτων).

4.Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων.

5.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας καυσίμων, ελαιολιπαντικών των κοντέινερ και οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων με πλοίο.

 

 

7.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής τελών κυκλοφορίας (αυτοκινήτων, μηχανημάτων) του Δήμου.

8.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων του Δήμου.

9.Περί έγκρισης Ψήφισης Πίστωσης.

10.Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών .

11. Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης.

12.Περί σύνταξης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία, μηνιαίοι, τριμηνιαίοι στόχοι ) Δήμου Σαμοθράκης.

Ενημέρωση Δημάρχου από το Δ.Σ. του νέου Ελαιουργικού Συνεταιρισμού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ Δ.Σ. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 

Συνάντηση ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου στο Δήμο μεταξύ του Δημάρχου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νέου Ελαιουργικού Συνεταιρισμού.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, παρευρέθηκαν οι κύριοι Σ. Παπαγιαννάκης, Π.Ξύκης, Κ. Κόσνουλας,Σ. Φωτεινού, Γ.Τσιαούσης, οι οποίοι και πληροφόρησαν τον Δήμαρχο για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ίδρυση του νέου συνεταιρισμού και η πρόοδος του εγκεκριμένου έργου (από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Πρωτοβουλία LEADER), για την δημιουργία νέου ελαιοτριβείου.

Είναι βέβαιο ότι η κακή λειτουργία του προηγούμενου ελαιοτριβείου και του συνεταιρισμού δεν θα επαναληφθεί και σαφώς δεν πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα μελλοντικά βήματα αλλά απλώς ένα κακό παράδειγμα προς αποφυγή. 

Ο Δήμος υποστηρίζει  θερμά αυτήν την προσπάθεια και θα σταθεί αρωγός με κάθε πρόσφορο μέσο, γιατί με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται το λάδι και η ελιά της Σαμοθράκης με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Παροτρύνουμε τους δημότες και παραγωγούς του τόπου, να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια, γιατί η καλή λειτουργία του Ελαιοτριβείου θα τους βοηθήσει να παράγουν και να προωθήσουν το προϊόν τους οργανωμένα και επώνυμα όπως απαιτούν οι σύγχρονες πρακτικές και ο διεθνής ανταγωνισμός.