ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Από την 1η Φεβρουαρίου η Σαμοθράκη αντιμετωπίζει συχνά και σοβαρότατα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της, με τις διακοπές ρεύματος να ξεπερνούν τις 19 ώρες, ενώ η τάση του ρεύματος αυξομειώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία των οικοσκευών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των λογισμικών προγραμμάτων υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η απόφαση Δημάρχου να κλείσουν τα σχολεία στις 2/2 μετά από 19 συνεχόμενες ώρες μη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά αδυναμίας θέρμανσης των σχολικών κτιρίων.  Με δυσκολία λειτούργησαν και την επόμενη μέρα τα σχολεία καθώς μέχρι τις 11.00 π.μ.  λειτουργούσαν κανονικά  χωρίς ωστόσο θέρμανση και φωτισμό.

Καθόλη τη διάρκεια των προβλημάτων ηλεκτροδότησης υπήρχε συνεχής επικοινωνία του Δημάρχου με τον υπεύθυνο τεχνικού κλιμακίου αποκατάστασης των βλαβών στην Αλεξανδρούπολη ωστόσο η κατάσταση φαίνεται υπήρξε πολλές φορές εκτός ελέγχου ή ανυπολόγιστης ζημίας  και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να υπάρξουν σαφείς διαβεβαιώσεις για τον χρονικό ορίζοντα της αποκατάστασης.

Οι παρούσες συνθήκες έχουν γυρίσει στον πληθυσμό μνήμες προ 15ετίας και  έχουν εγείρει αμφιβολία αναφορικά με την αξιοπιστία του συστήματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Δήμαρχος με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ αλλά και προς τον αρμόδιο Υπουργό ζητά την μέριμνα τους, ώστε να υπάρξει οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων αλλά και εφαρμογή πρόληψης ώστε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες αποτελούν συχνό φαινόμενο στην περιοχή, να μην θέτουν σε κίνδυνο την ηλεκτροδότηση του νησιού. 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 05/02/2015

Αρ.Πρωτ.: 567

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Στεργίου Εμμανουήλ

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κορδώνια Ευγενία

5. Κουτράκη Μαρία

6. Φωτεινού Φωτεινός

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

$11.   Περί κατακύρωσης αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικίας ιατρού.

$12.   Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης

$13.   Περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια της εργασίας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ.