Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 27/2/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  20/2/2015

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 789

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 5η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις     27-2 -2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Περί διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2015
 2. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης του Δήμου για το έτος 2014
 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου για το οικ. έτος 2015
 4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου για το οικ. έτος 2015
 5. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου για το οικ. έτος 2015
 6. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης για το οικ. έτος 2015
 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου  και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του Π.Δ. 23/2000 (χαρακτηρισμός χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων) και το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 20 (ταχύπλοα σκάφη και λοιπά μέσα αναψυχής)
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή  για την ανασυγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Νομού Έβρου
 9. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Σαμοθράκης
 10. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
 11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 12. Έγκριση αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια- αναψυκτήριο) ΑΚΤΑΙΟ στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
 13. Έγκριση άδειας μουσικής καταστήματος  (καφετέρια- αναψυκτήριο) ΑΚΤΑΙΟ στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
 14. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Λενούδια Άννα για πωλούμενο είδος (ελιές- λάδι)»
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην 2η συνάντηση των εταίρων του  έργου «Forestingtheuseoflowtemperaturegeothermalsourcesthroughthedevelopmentofoperationalexploitationguidelinesandgreenenergysolutionsofenterprising» με διακριτικό τίτλο «ENERGEIA» στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013 ¨  στο Σιμιτλί της Βουλγαρίας και έγκριση  μετακίνησής του στο εξωτερικό
 16. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του εκπροσώπου του Δήμου κ. Παπά Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στην συνεδρίαση του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (από 28/2/2015 έως 2/3/2015)
 17. Περί  παραχώρησης γραφείου στο Κτηματολόγιο Α.Ε. και νυν ΕΚΧΑ Α.Ε.

  Ο Πρόεδρος

                A.A.

       H Αντιπρόεδρος

        Κουτράκη Μαρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Πρόεδρος Δ.Σ.: Παπάς Παναγιώτης

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8. Κορδώνια Ευγενία

9.Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

12.Ατζανός Παναγιώτης

13. Φράγκου Μισέντου Άννα

14. Φωτεινού Φώτιος

15. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)