ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 15 θέσεις για τον Δήμο Σαμοθράκης υποβολή αιτήσεων από 6/4/2015 10.00 πρωινή έως 27 /4/2015 12η μεσημβρινή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 15 θέσεις για τον Δήμο Σαμοθράκης υποβολή αιτήσεων από 6/4/2015  10.00 πρωινή έως 27 /4/2015 12η μεσημβρινή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)    Δείτε αναλυτικά: Δελτίου Τύπου Η Πρόσκληση Παράρτημα Ι (θέσεις/Δήμο) Παράρτημα ΙΙ (τυπικά προσόντα/θέση)