ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 15 θέσεις για τον Δήμο Σαμοθράκης υποβολή αιτήσεων από 6/4/2015 10.00 πρωινή έως 27 /4/2015 12η μεσημβρινή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
15 θέσεις για τον Δήμο Σαμοθράκης
υποβολή αιτήσεων από 6/4/2015  10.00 πρωινή έως 27 /4/2015 12η μεσημβρινή αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr
 

Δείτε αναλυτικά:

Δελτίου Τύπου
Η Πρόσκληση
Παράρτημα Ι (θέσεις/Δήμο)
Παράρτημα ΙΙ (τυπικά προσόντα/θέση)