Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3-6-2015

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σαμοθράκη    2-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                               Αρ. Πρωτ.2441 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣ: Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Κορδώνια Ευγενία 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Στεργίου Εμμανουήλ 5. Φωτεινού Φώτιος 6. Κουτράκη Μαρία ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής […]

Παράταση προθεσμίας για ρύθμιση Ληξιπρόθςσμων οφειλών

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Σαμοθράκη 27-5-2015          ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Παπανικολάου Μυρσίνη Τηλέφ:2551350805                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ   Από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης γίνονται γνωστά τα παρακάτω: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 946/Β/26-5-2015 παρατείνετε η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση […]