Υποβολή προσφοράς για σύναψη δανείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                             Σαμοθράκη, 11/6/2015                                                                      Αρ. πρωτ. : 2658 Προς: Πιστωτικά Ιδρύματα και               Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς Θέμα: Υποβολή προσφοράς για σύναψη δανείου Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει τα δάνεια που έχει […]