Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 1/7/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 29/6/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 3337

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 12η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 1-7-2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Περί λειτουργίας κάμπινγκ
2. Περί λειτουργίας δημοτικού υδροθεραπευτηρίου
3. Περί απολογισμού υλοποίησης του έργου ¨Αναβάθμιση και παροχή
υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αναψυχής και πολιτισμού με στόχο την προβολή
του νησιού και την προώθηση τοπικών προϊόντων¨ στα πλαίσια
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του
Κοινωνικού Συνεταιρισμού ΖΑΘΕΗ και εισήγηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής ειδών αρτοποιείου (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) για την λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8. Κορδώνια Ευγενία
9. Κουτράκη Μαρία
10.Ταμπάκης Νικόλαος
11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Χρήση Αιγιαλού

Ο Δήμος Σαμοθράκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για “Χρήση αιγιαλού” σύμφωνα με το Ν 2971/2001 και τις τροποποιήσεις του

Το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού άνευ δημοπρασίας παραχωρείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, για την έμπροσθεν της άσκησης δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο.

Σημείωση: Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από δυο νοητές γραμμές που εκκινούν από τα όρια του προσώπου της επιχείρησης και καταλήγουν κάθετα στην ακτή.

Οι αιτήσεις μετά την 1/6/2015 υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Αυτοτελές Γραφείο Έβρου (πρώην Κτηματική)

τηλ 2551355600 Ταχ Δνση: Αγ Δημητρίου 2 Αλεξανδρούπολη

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λόγω της προσωρινής έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί

καλούνται όλοι οι δημότες για

επείγουσα ενημέρωση  από τον Δήμαρχο

την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 στις 20.30

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου.