Ορισμός εντεταλλμένου Δημοτικού Συμβούλου ως υπεύθυνου για την λειτουργία του κάμπινγκ Βαράδες, του Κέντρου Φυσικής Διαβίωσης Πλατίας και του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΝΕ4Ω1Λ-9ΕΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2-7-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 3412 Απόφαση αριθμ.: 184/2015 Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου » Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010. 2) Τις διατάξεις […]

ΔΤ: Δήμαρχοι Νησιωτικών Δήμων στις Βρυξέλλες με το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Α. Βίτσας στις 24-25 Ιουνίου συμμετέχοντας   σε ημερίδα με θέμα «Η θέση των Νησιών στις πολιτικές της ΕΕ μέχρι και πέρα από το 2020» η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Αειφορικών Νήσων Αιγαίου και Ιονίου – ΔΑΦΝΗ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νησιών (Islands Commission) της […]