Ζητείται Ιατρός για τα Ιαματικά Λουτρά

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την εργασία «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για την λειτουργία του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου Σαμοθράκης» σε ιδιώτη ιατρό διότι δεν υπηρετεί προσωπικό με άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού στο Δήμο Σαμοθράκης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρίθμ.14/2015 μελέτης που βρίσκεται αναρτημένη στoν ιστοσελίδα του Δήμου (www.samothraki.gr) Το αντικείμενο της μελέτης είναι […]