Αν η Αθήνα κλαίει η Ρώμη δεν γελά

”Αν η Αθήνα κλαίει, η Ρώμη δεν γελά”, είμαστε ενωμένοι μαζί σας σε αυτή την ευαίσθητη ιστορική στιγμή. Τα τελευταία γεγονότα στην Ευρώπη και τα σχετικά ζητήματα που εγείρονται με το κύμα που ονομάζεται ”Μαφία του Κεφαλαίου” θέτουν σε δοκιμασία τις κοινωνικοπολιτικές ισορροπίες.  Αυτές είναι οι στιγμές όπου πρέπει να ενδυναμώσουμε  όλα αυτά που μας […]