Έναρξη αιτήσεων για ΚΔΑΠ και Παιδικό Σταθμό

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2014-202 Ειδικά για τη Σαμοθράκη οι δομές που δέχονται αιτήσεις είναι : ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΔΑΠ ΧΩΡΑΣ ΚΔΑΠ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ   Σημειώνεται ότι γονείς που είναι ωφελούμενοι και στις δύο δομές […]