Παραίτηση Αντιδημάρχου Γιάννη Βογιατζή

Με αίτηση του από 13-8-2015 παραιτήθηκε από το αξίωμα του Αντιδημάρχου ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Βογιατζής για λόγους υγείας.

Η συνεργασία μου μαζί του κατά το διάστημα άσκησης των καθηκόντων του υπήρξε άψογη και το κενό που αφήνει δημιουργεί προβλήματα.

Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ την παραίτηση του και να ευχηθώ καλή ανάρρωση και ταυτόχρονα εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την μέχρι τώρα προσφορά του.