Περί εξέτασης ένστασης της κας Δελούδη Γεωργίας για τον μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού για τον μηχανολογικό εξοπλισμό του έργου Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λημμάτων Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12/24-7-2015 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής Στην Σαμοθράκη, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την πρόσκληση 3740/20-7-2015 του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 […]

Περί εξέτασης ένστασης για τον μειοδοτικού διαγωνισμό για την μίσθωση αποθηκευτικού χώρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ:ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.4016 /3-8-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12/24-7-2015 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής Στην Σαμοθράκη, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13.30 στο Δημοτικό κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την πρόσκληση 3740/20-7-2015 του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 9/9/2015 και τελειώνει στις 31/12/2015 Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: α) σε 600,00 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ετησίως και β) […]