Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 25/92015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 21-9-2015

Αρ.Πρωτ.4883
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
2. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
3. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
4. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
5. Περί κύρηξης άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σαμοθράκης.
6. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για χορήγηση εφάπαξ

Φιλοσοφικό Συμπόσιο: ”Φωτιά Νερό Αέρας Γη Φαινομενολογία της Φύσης” Σαμοθράκη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Εταιρία Φιλοσοφικών Φαινομενολογικών Μελετών του διάσημου για την φιλοσοφική του παράδοση Γερμανικού Πανεπιστημίου του Τύμπινκγεν, υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 3ου Φιλοσοφικού Συνεδρίου που διοργανώνεται στη Σαμοθράκη με την συνεργασία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τύμπινγκεν την υποστήριξη του Γερμανικού Προξενείου και του Δήμου Σαμοθράκης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη διεξάγονται στα γερμανικά και λαμβάνουν χώρα στο Παλαιό Σχολείο Θέρμων. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή στις 18/9  στις 20.00 στο Πνευματικό Κέντρου στη Χώρα να παρακολουθήσει στα ελληνικά την εισήγηση του αρχαιολόγου Δημήτρη Μάτσα με τίτλο ”Ο Κάδμος και η Αρμονία στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης”.

Στόχος και προοπτική για τον Δήμο μας είναι η υλοποίηση του Φιλοσοφικού Συνεδρίου στο νησί μας κάθε δεύτερη χρονιά ενώ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η επιλογή της Σαμοθράκης ως τόπου παραγωγής ιδεών φιλοσοφικών διαλέξεων και επιστημονικών ανακοινώσεων.