ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΞΥΩ1Λ-Τ8Ψ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 4/11/2015 Αριθ. Πρωτ.: 5693 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη: 1. Την αρίθμ. 229/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 2. Την αρίθμ. πρωτ.: 22508/4-11-2015 απόφαση του γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι θα […]