Δωρεάν ειδική εξέταση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Από την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ σας ενημερώνουμε ότι στα Εξωτερικά Ιατρεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ η ασφαλής ειδική εξέταση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης για τον έλεγχο ύπαρξης ή όχι Σακχαρώδη Διαβήτη. Όσοι είναι άνω των 65 ετών θα μπορούν να προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΑ (Νο 15) από Τρίτη έως Παρασκευή […]