Συνάντηση για τις ελεγχόμενες ζώνες βόσκησης

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι γεωργοί και ελαιοκαλλιεργητές την ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου για να συζητηθεί το θέμα συνέχισης λειτουργίας των ζωνών ελεγχόμενης βόσκησης. Η Επιτροπή Τοπικής Οικονομίας Δήμου Σαμοθράκης  

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Σ.Α.Σ.

Με προηγούμενη ανακοίνωση μας έχουμε ήδη αναφερθεί στο ότι στην αρχική πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης αποκλειστικής ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ναυτιλίας, είχαν προταθεί 4 γραμμές που περιλάμβαναν τη Σαμοθράκη. Δεδομένου ότι δεν υπήρξε επιχειρηματικό ενδιαφέρον από ακτοπλοϊκές εταιρείες για την κάλυψη των γραμμών αυτών, με ελεύθερη επιχειρηματική πρωτοβουλία και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του […]