Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση 16-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 16/12/2015
Αρίθμ. Πρωτ.: 6497

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 23η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 16-12-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του τα οποία δεν χωρούν αναβολής καθώς με το αρίθμ. πρωτ.: 1879/7-12-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Έβρου καλούμαστε να συμμετέχουμε σε σύσκεψη στις 17/1/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην Αλεξανδρούπολη και είναι ανάγκη να παραστεί ο Αντιδήμαρχος, επίσης στα πλαίσια προετοιμασίας διμερούς συνεργασίας για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία για την νέα προγραμματική περιόδο είναι ανάγκη να μετακινηθεί ο Δήμαρχος στην πόλη της Βουλγαρίας Σλάτογκραφ στις 18/12/2015 για να παραστεί σε σύσκεψη συνεργασίας με τον Δήμαρχο της πόλης Σλάτογκραφ:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιδημάρχου για να παραστεί στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων- παγετού έτους 2015-2016 »
ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου για να παραστεί στην σύσκεψη με τον Δήμαρχο της πόλης Σλάτογκραφ με σκοπό την διμερής συνεργασία για υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία νέας προγραμματικής περιόδου»
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Πρόξενος Χρήστος
4. Βογιατζής Ιωάννης
5. Στεργίου Εμμανουήλ
6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
7. Γλήνιας Μιχαήλ
8.Κορδώνια Ευγενία
9.Ταμπάκης Νικόλαος
10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
11.Κουτράκη Μαρία
12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
13.Ατζανός Παναγιώτης
14. Φράγκου Μισέντου Άννα
15. Φωτεινού Φώτιος
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
2. Ράδιο Σαμοθράκη ([email protected])