ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  21 ΜΑΡΤΙΟΥ

Δευτέρα 21 Μαρτίου 17.00-20.30
θα πραγματοποιηθεί αιμοληψία από κινητή μονάδα
του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9-3-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σαμοθράκη 4-3-2016

Αρ.Πρωτ. 866
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Mισέντου Άννα
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:45 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α” 87).
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Καθιέρωση ζωνών βόσκησης νήσου Σαμοθράκης