”ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ” ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ

Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης κου Παναγιώτη Παπά, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βιέννης και προσωπικά Ο Διευθυντής των Συλλογών στις οποίες ανήκουν και τα αρχαιολογικά ευρήματα της Σαμοθράκης κος GEORG PLATTNER, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο μας για την πρωτοβουλία του, δέχτηκε να υποδεχθεί προσωπικά ο ίδιος επίσημα τους μαθητές μας και […]