ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Στις 25 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διανομή τροφίμων στη Σαμοθράκη στους δικαιούχους του προγράμματος ΕΠΙΣΙΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους TEBA/FADΟ και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Σαμοθράκης ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ”ΦΑΡΟΣ ΑΡΩΓΗΣ”.