Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 5/4/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 4-4-2016

Αρ.Πρωτ.:1280

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Στεργίου Εμμανουήλ
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Κορδώνια Ευγενία
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Κουτράκη Μαρία

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η  του μηνός  Aπριλίου έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 14:30 (λόγω αναβολής της προγραμματισθείσας συνεδρίασης στις 4-4-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30,λόγω κωλύματος παρουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου)για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

  1.  Περί Έγκρισης  Αποφάσεων του Δημάρχου .
  1. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.

 

  1. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης δεξαμενής δικτύου Κάμπινγκ Σαμοθράκης.
  1. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.