Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 25/4/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη21-4-2016 Αρ.Πρωτ.: 1643 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Στεργίου Εμμανουήλ 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κορδώνια Ευγενία 5. Μισέντου Φράγκου Άννα 6. Γλήνιας Μιχαήλ Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την […]