Ζήτηση προσφορών

Καλούνται οι προμηθευτές οι οποίοι διαθέτουν α. είδη παντοπωλείου β. είδη αρτοποιείου και γ. είδη οπωροπωλείου να καταθέσουν προσφορές στον Δήμο Σαμοθράκης προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Δήμο μετά από άγονο πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια των παραπάνω ειδών που αφορούν στον Παιδικό Σταθμό και στις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Τα είδη […]