ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 στη Ρώμη, θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο Σαμοθράκης Αθανάσιο Βίτσα και την Πρόεδρο του Ιστορικού Κέντρου της Ρώμης Sabrina Alfonsi, Σύμφωνο Φιλίας μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος του ”Ιστορικού Κέντρου της Ρώμης” σε μια τελετή που θα λάβει χώρα στο Καπιτώλιο στις 5.00μμ.
Στην τελετή το Δήμο Σαμοθράκης θα εκπροσωπήσουν επιπλέον ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου κοςυ Π. Παπάς και ο αρχαιολόγος -μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Σαμοθράκης κος Δ. Μάτσας.
Η υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας μεταξύ των δύο δήμων τους τελευταίους 18 μήνες και η αρχή μιας στενής σχέσης με στόχο την ανάπτυξη φιλικών δεσμών και την εμβάθυνση των πολιτισμικών κυρίως αλλά και των τουριστικών σχέσεων μεταξύ των δυο Δήμων.
Οι Δήμοι Σαμοθράκης και Ρώμης συνδέονται με αρχαίους δεσμούς καθώς η Σαμοθράκη και η Ρώμη συνδέονται στο μύθο και στην ιστορία: οι μυθικές μορφές του Δαρδάνου και του Αινεία μετέφεραν τα ιερά αντικείμενα των Μεγάλων Θεών που σχετίζονται με τους θεούς Penates από τη Σαμοθράκη στην Ιταλία και τη Ρώμη· το Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης και το νησί της Σαμοθράκης συνολικά αποτέλεσαν σημεία αναφοράς της Ρωμαϊκής Ιστορίας και ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την ιστορία της Μεσογείου από την εποχή του Φιλίππου Ε. Οι πρώτες αναφορές για το νησί της Σαμοθράκης γίνονται στην Ιστορία της Ρώμης από τον Cassius Hemina από τον 2ο π.χ. αιώνα ο οποίος υποστηρίζει ότι η λατρεία των Μεγάλων Θεών από τους Ρωμαίους (Penates) προέρχεται από το νησί της Σαμοθράκης. Από τότε το νησί καταλαμβάνει σημαντική θέση στο μύθο της τρωικής προέλευσης της Ρώμης και στον οποίο σημαντικό ρόλο παίζει ο Αινείας, εξόριστος από την Τροία ευγενής πρόγονος του Ρωμύλου.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 12/5/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 1945
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23-5-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1.Περί αδυναμίας του Δήμου να εκτελέσει με ιδία μέσα τον καθορισμό και αποκομιδή φερτών υλικών που προκλήθηκαν από θεομηνία στους οικισμούς Χώρας και Αλωνίων
2. Περί λειτουργίας κάμπινγκ και υδροθεραπευτηρίου
3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
4. Αιτήσεις πολιτών
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:

Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/5/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 2046

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σαμοθράκης »
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ , όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23-5-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της¨
1) Περί εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την αναγκαστική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης για το οικ. Έτος 2016 και λήψη άμεσων μέτρων για την οικονομική βιωσιμότητά του
2) Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων απορριμματοφόρων (κοντέινερ)
3) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
1. Γαλατούμος Νικόλαος
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Στεργίου Εμμανουήλ
4. Γλήνιας Μιχαήλ
5. Κορδώνια Ευγενία
6. Φράγκου- Μισέντου Άννα

Δημοσιοποίηση:
1. Ιστοσελίδα του Δήμου

Σύμφωνο Φιλίας Ιστορικού Κέντρου Ρώμης και Δήμου Σαμοθράκης

Στα βήματα του Αινεία

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 ώρα 17.00

Μέγαρο Σενατόριο , Αίθουσα del Carroccio , Πλατεία Καπιτωλίου

Θα λάβει μέρος η τελετή , για την υπογραφή του συμφώνου αδελφοποίησης του ιστορικού κέντρου της Ρώμης με τη Σαμοθράκη, ελληνικό νησί του Αιγαίου Πελάγους, συνδεδεμένο με τη μορφή του Αινεία, ευγενή προγόνου του Ρωμύλου.
Πάνω από όλα όμως, γνωστό παγκόσμια, για την περίφημη Νίκη της Σαμοθράκης, άγαλμα ασύγκριτης ομορφιάς το οποίο εκτίθεται, μεγαλοπρεπώς, στο μουσείο του Παρισιού, Λούβρο.