Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 1-6-2016 Αρ.Πρωτ.:2391 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Στεργίου Εμμανουήλ 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κορδώνια Ευγενία 5. Μισέντου Φράγκου Άννα 6. Γλήνιας Μιχαήλ Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την […]