ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου στην Αθήνα συμμετείχε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες […]

Ανάθεση εργασίας : Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου

Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την εργασία ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους λουόμενους του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου¨ για περίοδο  έως τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους τις αρίθμ. 22/13-6-2016 μελέτης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.samothraki.gr) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την προφορά τους στο Δήμο Σαμοθράκης μέχρι […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 17-6-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 13/6/2016 Αρίθμ. Πρωτ.: 2683 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις […]