Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/6/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 28-6-2016 Αρ.Πρωτ.:3061 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Στεργίου Εμμανουήλ 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κορδώνια Ευγενία 5. Μισέντου Φράγκου Άννα 6. Γλήνιας Μιχαήλ Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. […]