Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/7/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 7-7-2016 Αρ.Πρωτ.:3352 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Στεργίου Εμμανουήλ 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 5. Μισέντου Φράγκου Άννα 6. Βογιατζής Ιωάννης Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. […]