ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2016 INTEGRATED MANAGEMENT APPROACHES FOR BIORSPHERE RESERVES AND OTHER DESIGNATED AREAS

Υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών, της UNESCO και του GWP πραγματοποιείται το 3ο Θερινό Πανεπιστήμιο Σαμοθράκης που φέτος έχει τίτλο: “Προσεγγίσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για Αποθέματα Βιόσφαιρας και άλλες Προστατευόμενες Περιοχές” Ενότητα A: Υδατική και Κοινωνική Οικολογία: Θεωρία και Πρακτική Ενότητα B: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων και Παράκτιας Ζώνης – Εκπαιδευτικές και Συμμετοχικές Προσεγγίσεις.” Το Θερινό Πανεπιστήμιο […]