ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΔΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ -ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΔΙΑ
Η περίπτωση διαχείρισης του αρδευτικού- υδρευτικού έργου Κουκουδιάς αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης νερού στο νησί μας. Παράλογη,άθλια και άδικη διαχείριση που για χρόνια δημιουργούσε εντάσεις.
Είχαμε υποσχεθεί ως Δημοτική Αρχή επέμβαση για δίκαιη και ορθολογική κατανομή. Χθες 24/8/2016 με την επιμέλεια του Αντιδημάρχου Νίκου Γαλατούμου ξεκίνησε η επέμβαση αποκατάστασης με βάσει τον σχεδιασμό που είχε προηγηθεί.
Σύντομα θα συνταχθεί και θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ειδικός κανονισμός που θα αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και θα εφαρμοστεί με αυστηρή επιτήρηση. Ο ελαιώνας της περιοχής που είναι ο πιο παραγωγικός θα αποκτήσει ένα μόνιμο στη διάρκεια του, δίκαιο στην κατανομή του και αποτελεσματικό στη χρήση του πόρο άρδευσης.