Εκδήλωση Δήμου Σαμοθράκης προς τιμήν των ντόπιων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στο νησί

Ο Δήμος Σαμοθράκης σας προσκαλεί
την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 στις 19.30
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου στη Χώρα
σε μια εκδήλωση προς τιμήν των ντόπιων εκπαιδευτικών
που υπηρέτησαν στο νησί
ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην εκπαίδευση και
την προαγωγή της παιδείας στη Σαμοθράκη.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Βίτσας Αθανάσιος

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 30-8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 29/8/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 4363

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 18η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 30-8-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα που προέκυψαν τα μεν δύο (2) πρώτα λόγω περικοπών στις θέσεις των ωφελούμενων στα πλαίσια του προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ και κατά συνέπεια στις χρηματοδοτήσεις των δομών Παιδικός Σταθμός Σαμοθράκης και ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος γεγονός που επιφέρει σοβαρότατες συνέπειες στην λειτουργία των δομών αλλά και την ανάγκη καθορισμού της δυναμικότητας του Παιδικού Σταθμού καθώς δεν έχει ενσωματωθεί στον ΕΕΥ του Δήμου και δεν έχει εγκριθεί κανονισμός λειτουργίας.
Ενώ το τρίτο και το τέταρτο συσχετίζονται με την λειτουργία του Δήμου διότι πρέπει να συγκρτηθούν επιτροπές παραλαβής προμηθειών και να εγγραφούν οι πιστώσεις χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για την αναβάθμιση πυρόσβεσης και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο δημοτικό κάμπινγκ προκειμένου να προχωρήσει η αδειοδότηση λειτουργίας και να προβλεφθούν πιστώσεις για την ανάθεση της εργασίας διακοπής δραστηριοτήτων της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης σε έμπειρο λογιστή:

1.Περί λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας και Λακκώματος
2.Περί καθορισμού δυναμικότητας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης
3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
4.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)