Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 14/12/2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 27η   δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 14-12-2016 ημέρα […]

Ανακοίνωση για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης στο Δήμο

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  ανακοινώνεται ότι στα ειδοποιητήρια νερού, το ποσό οφειλής που αναγράφεται πέραν της ημερομηνίας εξόφλησης δεν είναι το ίδιο, αλλά έχει προσαύξηση όπως άλλωστε επισημαίνεται. Συνεπώς όσοι κατέθεσαν στην Τράπεζα χρήματα για εξόφληση ή θα καταθέσουν,  να ενημερώνονται πρώτα για το ακριβές ποσό από το Δήμο  διότι παρατηρείται το φαινόμενο […]