Ανακοίνωση: Απολογισμός Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης καλεί όλους τους δημότες τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 19.00 στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας  για Παρουσίαση του Απολογισμού

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Υπόμνημα στον Υπουργό Ναυτιλίας κο Π. Κουρουμπλή υποβάλλει σήμερα ο Δήμαρχος Σαμοθράκης με την ευκαιρία της συνάντησης του με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρο της ΠΕΔ ΑΜΘ κο Ε.Λαμπάκη. Στο υπόμνημα αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με Αλεξανδρούπολη με προτάσεις βελτίωσης όλων των παραμέτρων. Αναλύονται επίσης, τα ζητήματα της νέας ακτοπλοϊκής σύνδεσης Λαύριο […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 20/12/2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 29η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 20/12/2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 28η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 15-12-2016 Αρ.Πρωτ.: 6268 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Στεργίου Εμμανουήλ Γαλατούμος Νικόλαος Σκαρλατίδης Αθανάσιος Μισέντου Φράγκου Άννα Βογιατζής Ιωάννης Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 […]