Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 22-12-2016 Αρ.Πρωτ.6428  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Βογιατζής Ιωάννης Γαλατούμος Νικόλαος Στεργίου Εμμανουήλ Μισέντου Φράγκου Άννα Σκαρλατίδης Αθανάσιος   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου […]