Αντιμετώπιση χιονοπτώσεων 30,31 Δεκεμβρίου 2016 και 1,2,3 Ιανουαρίου 2017

Αγαπητοί αυτοδιοικητικοί  συνάδελφοι και εργαζόμενοι:

Μετά από την τετραήμερη έκτακτη κατάσταση στο νησί μας, επανερχόμαστε σε ομαλή λειτουργία μετά την πρόσφατη χιονόπτωση.

Ο Δήμος διέθεσε τέσσερα (4) μηχανήματα με το αντίστοιχο προσωπικό και την εποπτεία, φροντίδα και μόχθο του αντιδημάρχου και τον ανάλογο συντονισμό, κατόπιν της έκτακτης συνεδρίασης του τοπικού συντονιστικού οργάνου.

Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σ΄ όλους αυτούς που  στο πεδίο της πραγματικής μάχης με τα καιρικά φαινόμενα κατέθεσαν ψυχή και μόχθο σωματικό, κυρίως στον αντιδήμαρχο Γαλατούμο Νικόλαο και στους, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους του Δήμου που συνέβαλαν στην αποκατάσταση των προβλημάτων.

Ο Δήμαρχος 

Βίτσας Αθανάσιος