ΣΦΟΔΡΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για τέταρτη φορά το φετινό χειμώνα ο Δημοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας καλείται να αντιμετωπίσει το κύμα χιονιά στη Σαμοθράκη. Το τελευταίο κύμα που ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής σε ικανοποιητικό βαθμό από τον Δήμο, ο οποίος διαθέτει μόλις 4 μηχανήματα , ένα σε κάθε είδος, καμία αλατιέρα και 3 εργάτες καθαριότητας. Το τεχνικό […]

Κλειστά τα σχολεία στη Σαμοθράκη στις 11 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     ΑΔΑ: 754ΙΩ1Λ-ΙΓΧ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                                    Σαμοθράκη 10/1/2017 Αρίθμ. Πρωτ.:    60 ΑΠΟΦΑΣΗ                                                          Αριθμ. : 7   ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετού, χιονοπτώσεων, επικινδυνότητας οδικού δικτύου)   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ […]

Κλειστά τα σχολεία στη Σαμοθράκη στις 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                            ΑΔΑ: 6Ζ3ΓΩ1Λ-9Φ6                ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                                     Σαμοθράκη 9/1/2017 Αρίθμ. Πρωτ.:57   ΑΠΟΦΑΣΗ                                                          Αριθμ. : 6   ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετού, χιονοπτώσεων, επικινδυνότητας οδικού δικτύου)   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 75 παρ. Ι […]