ΣΦΟΔΡΟ ΚΥΜΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για τέταρτη φορά το φετινό χειμώνα ο Δημοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας καλείται να αντιμετωπίσει το κύμα χιονιά στη Σαμοθράκη. Το τελευταίο κύμα που ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής σε ικανοποιητικό βαθμό από τον Δήμο, ο οποίος διαθέτει μόλις 4 μηχανήματα , ένα σε κάθε είδος, καμία αλατιέρα και 3 εργάτες καθαριότητας. Το τεχνικό προσωπικό του Δήμου βρίσκεται νυχθημερόν στη διάθεση της πολιτικής προστασίας (οδηγοί δημοτικής συγκοινωνίας, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικός) με μοναδικό σκοπό να διατηρήσουν ελεύθερο το βασικό οδικό δίκτυο του νησιού. Κατοικίες εκτός οικισμών παραμένουν αποκλεισμένες, βλάβες υδροδότησης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν λόγω αδυναμίας αποδέσμευσης του ενός και μόνο υδραυλικού από το εκχιονιστικό έργο. Ο Αντιδήμαρχος καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ως χειριστής  ο ίδιος ενός από τα εκχιονιστικά τα οποία λειτουργούν 16 ώρες το 24 ώρο τις τελευταίες 4 μέρες.

Η Περιφέρεια ΑΜΘ ως κατεξοχήν αρμόδια διατήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου, έχει διαθέσει ένα μισθωμένο μηχάνημα με έναν χειριστή, ωστόσο ο Δήμος καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας και πρόσβασης σε υπηρεσίες, κατοικίες, επιχειρήσεις και ποιμνιοστάσια.

Οι λοιπές υπηρεσίες του νησιού, αδυνατούν να συμβάλουν στο εκχιονιστικό  έργο παρά τη βεβαιωμένη και επισήμως εκφρασμένη βούληση τους γι αυτό, ως συνέπεια αυτού αναμένουν τη συμβολή του Δήμου για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. 

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Βίτσας δήλωσε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση του για την παντελή έλλειψη υποστήριξης. Οι άνθρωποι αλλά και ο εξοπλισμός έχουν φτάσει στα όρια τους, οι προκαλούμενες δαπάνες από την κίνηση των μηχανημάτων ξεπερνούν κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, η παροχή έκτακτης βοήθειας είναι επιτακτική.

” Για την ακριτική, νησιωτική και συνάμα ορεινή Σαμοθράκη, η ένταση των καιρικών φαινομένων είναι σφοδρή αλλά προς το παρόν για μας διαχειρίσιμη, εξάλλου είμαστε μαθημένοι σε δύσκολες καταστάσεις, ωστόσο η διάρκεια τους και το να επιχειρούμε ”μόνοι” καταπονεί το σύστημα το οποίο αδυνατεί να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς. Αν δεν μας δοθεί οικονομική βοήθεια για την δυνατότητα έκτακτης πρόσληψης εργατών, χειριστών και την προμήθεια καυσίμων, ο μηχανισμός και το σχέδιο μας θα καταρρεύσει καθώς η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας δίνει συνέχιση των καιρικών φαινομένων”.

 

Κλειστά τα σχολεία στη Σαμοθράκη στις 11 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     ΑΔΑ: 754ΙΩ1Λ-ΙΓΧ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                                   

Σαμοθράκη 10/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.:    60

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 7

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετού, χιονοπτώσεων, επικινδυνότητας οδικού δικτύου)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
 2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,
 4. Τις χιονοπτώσεις κατά την 7η,8η,9η,10η Ιανουαρίου 2017 τον παγετό που ακολούθησε αλλά και την πρόγνωση της ΕΜΥ για νέες χιονοπτώσεις στις 10&11 /1/2017,
 5. Την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την 11η Ιανουαρίου 2017 σε όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7 /2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Βίτσας

Κοιν:

 1. Λύκειο Σαμοθράκης
 2. Γυμνάσιο Σαμοθράκης
 3. Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
 4. Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος
 5. Νηπιαγωγείο Χώρας
 6. Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας
 7. Νηπιαγωγείο Λακκώματος
 8. ΚΔΑΠ Λακκώματος
 9. ΚΔΑΠ Χώρας
 10. Παιδικό Σταθμός

 

Κλειστά τα σχολεία στη Σαμοθράκη στις 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                            ΑΔΑ: 6Ζ3ΓΩ1Λ-9Φ6               

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                                                   

Σαμοθράκη 9/1/2017

Αρίθμ. Πρωτ.:57

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                         Αριθμ. : 6

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετού, χιονοπτώσεων, επικινδυνότητας οδικού δικτύου)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,
 2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,
 4. Τις χιονοπτώσεις κατά την 7η,8η Ιανουαρίου 2017 τον παγετό που ακολούθησε αλλά και την πρόγνωση της ΕΜΥ για νέες χιονοπτώσεις στις 9 &10/1/2017,
 5. Την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων την 10η Ιανουαρίου 2017 σε όλες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6 /2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Αθανάσιος Βίτσας

Κοιν:

 1. Λύκειο Σαμοθράκης
 2. Γυμνάσιο Σαμοθράκης
 3. Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
 4. Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος
 5. Νηπιαγωγείο Χώρας
 6. Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας
 7. Νηπιαγωγείο Λακκώματος
 8. ΚΔΑΠ Λακκώματος
 9. ΚΔΑΠ Χώρας
 10. Παιδικό Σταθμός