Κλειστά τα σχολεία στη Σαμοθράκη στις 20 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                            ΑΔΑ: 72ΡΠΩ1Λ-13Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                                     Σαμοθράκη 20/1/2017 Αρίθμ. Πρωτ.: 203   ΑΠΟΦΑΣΗ                                                          Αριθμ. : 16   ΘΕΜΑ: Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σαμοθράκης, λόγω επικινδυνότητας οδικού δικτύου   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του […]