ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο ευρεία σύσκεψη διαβούλευσης με τους τεχνικούς της εταιρείας ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανάδοχο της εκπόνησης Master Plan  του λιμανιού της Καμαριώτισσας και προτάθηκε σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις απόψεις του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) ο τρόπος μελέτης αντιμετώπισης του φαινομένου προσάμμωσης του λιμανιού των Θερμών.             Στην εισήγηση […]