Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής/καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΔΑ: 7ΙΘ1Ω1Λ-Γ2Χ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: [email protected] samothraki.gr                            Σαμοθράκη 31/1/2017 Αρίθμ. πρωτ.:  403   ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής/καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθμ. Απόφαση.: 25   Αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου […]

Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΔΑ:7ΞΘΔΩ1Λ-0ΣΤ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: [email protected] samothraki.gr                               Σαμοθράκη 31/1/2017 Αρίθμ. Πρωτ.: 404     ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2017»                                                                                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ             Αρίθμ. Απόφαση: 26 Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας […]

Συγκρότηση επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: 6Τ0ΧΩ1Λ-6Α8 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: [email protected] samothraki.gr                            Σαμοθράκη 31/1/2017 Αρίθμ. πρωτ.:  401   ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2017»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθμ. Απόφαση.: 24   Αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου 70 παρ 1 […]

Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών/καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΔΑ: 6ΛΓΤΩ1Λ-ΣΕ9 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: [email protected] samothraki.gr                            Σαμοθράκη 31/1/2017 Αρίθμ. πρωτ.:  405   ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών/καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017»   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθμ. Απόφαση.: 27   Αφού έλαβε υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 67 και άρθρου […]

Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 1 και άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800                                                      ΑΔΑ: ΩΦΣΟΩ1Λ-ΧΔΙ Fax 2551041204 Email: [email protected] samothraki.gr                                     Σαμοθράκη 31/1/2017 Αρίθμ. Πρωτ.: 397 ΑΠΟΦΑΣΗ                                                 Αρίθμ.: 23 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 1 και άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: την παρ. 1 περιπτ. […]

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 31-1-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη Αρ.Πρωτ. 406 31/1/2017 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Βογιατζής Ιωάννης Γαλατούμος Νικόλαος Στεργίου Εμμανουήλ Μισέντου Φράγκου Άννα Σκαρλατίδης Αθανάσιος   Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την […]