Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 20/3/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 16-3-2017   Αρ.Πρωτ.1441     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Βογιατζής Ιωάννης Γαλατούμος Νικόλαος Πρόξενος Χρήστος Ατζανός Παναγιώτης Λαζανδρέας Κων/νος           Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό […]