ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σύσκεψη για το λιμάνι των Θέρμων και για αλλά λιμενικά ζητήματα της Σαμοθράκης  πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 στο Δημαρχείο μεταξύ ΟΛΑ και Δήμου Σαμοθράκης. Στη σύσκεψη ήταν παρόντες εκ μέρους του ΟΛΑ ο Πρόεδρος κος Χρήστος Δούκας, ο μηχανικός κος Χρ. Γκαζέπης και ο ναυπηγός κος Φ. Πιρπιρής, ενώ εκ μέρους του Δήμου συμμετείχαν ο  Δήμαρχος κος Α. Βίτσας, ο Αντιδήμαρχος κος Χρ. Πρόξενος,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Παν. Παπάς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ε. Στεργίου.

                  Στη σύσκεψη συζητήθηκαν κυρίως τα θέματα που σχετίζονται πρωτίστως με το λιμάνι των Θέρμων και η σχετική διάνοιξη διαύλου που προγραμματίζει ο ΟΛΑ μέχρι τα τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου (πλάτους 25 μέτρων και ικανού βάθους) για την προσέγγιση μικρών σκαφών εντός της λιμενολεκάνης. Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα ανάθεσης της αναγκαίας μελέτης που θα αντιμετωπίζει το φαινόμενο της προσάμμωσης.

                  Αναφορικά με το λιμάνι της Καμαριώτισσας συζητήθηκαν τα θέματα  της εξέλιξης της μελέτης ΠΕΑΑΛ καθώς και θέματα ευπρεπισμού του και παροχών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης στα σκάφη αναψυχής.