Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Παρέμβαση

Οι κοινωνικοί λειτουργοί του κέντρου κοινότητας παρέχουν συμβουλευτική και παρέμβαση σε άτομα ,οικογένειες και κοινωνικές ομάδες,οργανισμούς /επιτροπές και κοινότητες.Χρησιμοποιώντας την κοινωνική έρευνα αλλά και την εμπειρία τους από την πρακτική τους ,συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής και στη βελτίωση των κοινωνικών παρεμβάσεων τους.Ασχολούνται με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ενδιαφέρονται για την επίλυση των κοινωνικών […]

Προνοιακά Επιδόματα

Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/2792/6.3.2001, ΔΥ1δ/8063/9.5.2001 Υπουργικές Αποφάσεις ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή για την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος προνοιακών παροχών για τα άτομα με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων που θα στοχεύουν στη δικαιότερη χορήγηση αυτών. Στην Επιτροπή συμμετείχε και η ΕΣΑμεΑ με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της. Η Επιτροπή μετά από 10 συνεδριάσεις κατέθεσε τις […]

Πάσχα στη Σαμοθράκη

Σαμοθράκη το νησί με την απίστευτη φυσική ομορφιά, το άπλετο πράσινο και τα πλούσια νερά. Το νησί του Αιόλου, τη φτερωτής Νίκης, των Καβείριων Μυστηρίων, το νησί της Φύσης. Για τους φυσιολάτρες η Σαμοθράκη είναι το ιδανικό μέρος διακοπών! Είναι ο επίγειος παράδεισος και ο τόπος που η διάχυτη φύση του θα μείνει βαθιά ριζωμένη […]