Συνεργασία για την προστασία του Δάσους

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δήμαρχο Σαμοθράκης κο. Α. Βίτσα από τον καθηγητή Georg Gratzer και την συνεργάτιδα του Carina Heiling από το πανεπιστήμιο Boku της Βιέννης (Ινστιτούτο Δασικής Οικολογίας) και τον Γεώργιο Μασκαλίδη ( Σύλλογος Βιώσιμη Σαμοθράκης). Ο λόγος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του Δημάρχου κ. Βίτσα για την υπάρχουσα […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12-4-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 7-4-2017 Αρ.Πρωτ.1865 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Βογιατζής Ιωάννης 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Πρόξενος Χρήστος 5. Ατζανός Παναγιώτης 6. Λαζανδρέας Κων/νος Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 12-4-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη7-4-2017 Αρίθμ. Πρωτ.: 1864 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις […]