ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στις 12.04.2017 το έργο Βελτίωση – Ενίσχυση Ύδρευσης των Οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης (ΑΔΑ: ΩΣ8Ω7ΛΒ-83Ξ). Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης, με γεωτρήσεις, κατασκευή δεξαμενών καθώς και έργα υδρομάστευσης στους οικισμούς Χώρας, Αλωνίων, Λακκώματος και περιοχής Βαράδων και είναι συνολικού προϋπολογισμού 665.000,00 ευρώ (χωρίς […]