Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 19/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15-05-2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 2613

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 10η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 19/05/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

 1. Επιτροπές παραλαβής προμηθειών

 2. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την αξιολόγηση LEADER

 3. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Β κατανομή (β τρίμηνο)

 4. Παράταση της ισχύος της προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία των καταστημάτων στην Πλατιά με την ΖΑΘΕΗ.

 5. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων των δομών “Βοήθεια στο σπίτι”

 6. Έγκριση πρόσληψης μιας θέσης ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δημιουργήθηκαν από την αποχώρηση μιας νοσηλεύτριας για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”.

 7. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016.

 8. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2016.

 9. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο διαχειριστικής χρήσης για το έτος 2016.

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης”.

 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του πιλοτικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης υδροθεραπευτηρίου Θέρμων.

 12. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω λανθασμένης κατάταξης σε κλιμάκιο: 6ο ορθή επανάληψη σε 5ο, συνολικού ποσού 210€ για την περίοδο 1/1/2016 έως 1/1/2017.

 13. Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών εκτέλεσης υπεραστικών γραμμών με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης στην υπεραστική εξυπηρέτηση της νήσου Σαμοθράκης.

 14. Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων οικισμών.

 15. Προέγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2014 Πνευματικού Κέντρου.

 16. Προέγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2015 Πνευματικού Κέντρου.

 17. Προέγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2014 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλλεγγύης και Παιδείας.

 18. Προέγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2015 του Κέντρου Κοιινωνικής Προστασίας, Αλληλλεγγύης και Παιδείας.

 19. Έγκριση δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της νήσου Σαμοθράκης από 16/6/2017 έως 15/6/2018.

 20. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017.

 21. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο 2016.

 22. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού για το α’ τρίμηνο 2017.

 23. Περί διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό έτους 2017-2018.

 24. Έγκριση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για Ταμπάκη Γεώργιο.

 25. Έγκριση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για Σαρίκα Θεόδωρο.

 26. Έγκριση προέγκρισης άδειας καταστήματος για Καπέλα Ιωάννη του Κυριάκου.\

 27. Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας.

 28. Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών Βοηθού Μαγείρων για την λειτουργία Παιδικού Σταθμού.

 29. Ορισμός μελών επιτροπής προσλήψεων έτους 2017 (κατάρτηση πινάκων κατάταξης και αξιολόγησης υποψηφίων.

 30. Αξιολόγηση προτάσεων και επιλογή φορέα κοινωνικής και αλληλλέγγυης οικονομίας για σύναψη προγραμματικής σύμβασης και έγκριση των όρων της σύναψης για την αναβάθμιση και λειτουργίας Κάμπινγκ Βαράδες.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Στασίδι Απόστολου Παύλου

Στη βόρεια πλευρά της Σαμοθράκης, στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Καμαριώτισσας – Θερμών, μέσα σε κατάφυτο τοπίο, βρίσκεται το λεγόμενο «Στασίδι», ένα σύγχρονο μνημείο – προσκύνημα που κατασκευάσθηκε σε ανάμνηση του περάσματος του Αποστόλου Παύλου από το νησί.

Η Σαμοθράκη είναι το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφος που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος, το 49 μ.Χ., ερχόμενος από την Τρωάδα και πηγαίνοντας προς τη Μακεδονία, προκειμένου να ξεκινήσει την περιοδεία του στην Ευρώπη. Πιθανότατα έφθασε με πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόπολης και, όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων, έμεινε στο νησί για μία ημέρα και την επομένη πέρασε απέναντι, στην Καβάλα. Σε ανάμνηση αυτού του περάσματός του από τη Σαμοθράκη, η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαμοθράκης, κατασκεύασαν το μνημείο, στην περιοχή όπου περπάτησε και διανυκτέρευσε ο Απόστολος Παύλος, έτσι ώστε να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς στο νησί για όσους θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά του ξεκινώντας από εδώ. Η κατασκευή του μνημείου ξεκίνησε το 2007 και τα εγκαίνιά του έγιναν την Κυριακή του Θωμά, 4 Μαΐου 2008.

Πρόκειται για ένα λιτό περιστύλιο με ημικυκλικό σχήμα, κτισμένο από ξύλο και πέτρα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική παράδοση του νησιού. Διακοσμείται με τέσσερα μεγάλα ψηφιδωτά που απεικονίζουν παραστάσεις από την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στη Σαμοθράκη. Στο κέντρο του περιστυλίου υπάρχει το κείμενο από τις Πράξεις των Αποστόλων, που περιγράφει το γεγονός, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες.

Κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου, έχει καθιερωθεί να τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Παύλου με αγρυπνία που τελείται στο Στασίδι το βράδυ της παραμονής.