Διεθνές Εργαστήριο, Πολιτιστικής Ανάπτυξης Σαμοθράκης

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. με την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης και του Γερμανικού Προξενείου Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο

«Διεθνές Εργαστήριο, Πολιτιστικής Ανάπτυξης Σαμοθράκης»

11 Σεπτεμβρίου έως και 16 Σεπτεμβρίου 2017 στη Σαμοθράκη

 

Ανοιχτές Διαλέξεις για το κοινό  Πνευματικό Κέντρο Ν.Φαρδύς Χώρα, Δήμος Σαμοθράκης

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα 20.00

Έκθεση Σκίτσων του Martin Maria Strohmayer

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 ώρα 20.00

Μια φιλοσοφική άποψη για τη Νίκη της Σαμοθράκης

Johana Gunter

Screenshot from 2017-09-06 18-42-40

O Δήμος Σαμοθράκης και ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνουν την έγκριση δέσμευση ποσού 340.000,00 ευρώ

Ο Δήμος Σαμοθράκης και ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α) ανακοινώνουν την έγκριση δέσμευσης ποσού 340.000,00 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κου. Σπίρτζη για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη αντιμετώπισης ακτομηχανικών προβλημάτων στο αλιευτικό καταφύγιο και την ευρύτερη περιοχή των Θέρμων Σαμοθράκης».
Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται ο προϊστάμενος της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης και τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού.
Έτσι μπαίνουν σε διαδικασία επίλυσης τα προβλήματα του αλιευτικού καταφυγίου Θέρμων Σαμοθράκης προς όφελος της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής και του νησιού.