Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-9-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27/9/2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 7Β

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 17η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 27-9-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 λόγω ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης της έκτακτης και επείγουσας κατάστασης που προκλήθηκε από την πρωτοφανή θεομηνία την νύχτα της 25ης προς 26η Σεπτεμβρίου 2017 με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης.
2. Περί έγκρισης συνεδριάσεων όλων των δημοτικών οργάνων στην αίθουσα του Α΄ ορόφου του Πνευματικού Κέντρου λόγω καταστροφής του δημαρχείου από θεομηνία.
3. Περί έγκρισής τήρησης Β΄ πρωτοκόλλου και βιβλίων παντός είδους αποφάσεων λόγω καταστροφής από θεομηνία
4. Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής καταγραφής ζημιών από θεομηνία
5. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27/9/2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 7Β

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 17η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 27-9-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 λόγω ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης της έκτακτης και επείγουσας κατάστασης που προκλήθηκε από την πρωτοφανή θεομηνία την νύχτα της 25ης προς 26η Σεπτεμβρίου 2017 με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης.
2. Περί έγκρισης συνεδριάσεων όλων των δημοτικών οργάνων στην αίθουσα του Α΄ ορόφου του Πνευματικού Κέντρου λόγω καταστροφής του δημαρχείου από θεομηνία.
3. Περί έγκρισής τήρησης Β΄ πρωτοκόλλου και βιβλίων παντός είδους αποφάσεων λόγω καταστροφής από θεομηνία
4. Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής καταγραφής ζημιών από θεομηνία
5. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση 27/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27-9-2017
Αρίθμ. Πρωτ.: 7β

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής στην 21η έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην α αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 27-9-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ. με τα παρακάτω θέματα έκτακτου και επείγοντος χαρακτήρα που σχετίζεται με κατεπείγουσα ανάγκη λόγω θεομηνίας πρωτοφανούς έκτασης και έντασης :
1. Περί απ ευθείας ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω θεομηνίας.

Ο Πρόεδρος

Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2. Βάβουρα Ευαγγελία
3. Βογιατζής Ιωάννης
4. Γαλατούμος Νικόλαος
5. Λαζανδρέας Κων/νος
6. Πρόξενος Χρήστος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Aνακοίνωση για τα σχολεία της Σαμοθράκης

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Σαμοθράκης την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 θα λειτουργήσουν το Γυμνάσιο – Λύκειο, το Δημοτικό σχολείο Καμαριώτισσας, το Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας και ο Παιδικός Σταθμός.
Δεν θα λειτουργήσει: το Δημοτικό σχολείο και το Νηπιαγωγείο του Λακκώματος καθώς επίσης και το Νηπιαγωγείο της Χώρας.
Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψουν τα σχολεία στην κανονική τους λειτουργία παρά την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί η Σαμοθράκη.
Σας ενημερώνουμε ότι για τους μαθητές που βρίσκονται σε χωριά που δεν υπάρχει πρόσβαση στο οδικό δίκτυο οι απουσίες τους είναι δικαιολογημένες.