ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΩΜΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Σε συνέχεια της υπογραφής του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΦΙΛΙΑΣ που έχει υπογράψει ο Δήμος Σαμοθράκης με το Δήμο της Ρώμης -Ιστορικό Κέντρο, ο Δήμος Σαμοθράκης υλοποίησε πρόγραμμα φιλοξενίας εκπροσώπων του Δήμου Ρώμης και Ιταλών μαθητών από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2017. Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το το Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες. Η ιταλική αποστολή […]