Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10-11-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 6-11-2017

Αρ.Πρωτ.832β
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Περί προσφυγής και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ¨Έλεγχος της λειτουργίας και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Σαμοθράκης που έχουν πληγεί από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017¨ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για λόγους ασφαλείας
2) Περί προσφυγής και ανάθεσης της τοπογραφικής μελέτης ¨Ταχυμετρική & υψομετρική αποτύπωση περιοχών με σκοπό την τεκμηρίωση των καταστροφών λόγω θεομηνίας Δ. Σαμοθράκης (1. Οικισμός Χώρας Δήμου Σαμοθράκης, 2. Οικισμός Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, 3. Οικισμός Λακκώματος Δήμου Σαμοθράκης, 4. Οικισμός Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης, 5. Άγιος Δημήτριος Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης)¨ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση των έργων αποκατάστασης.
3) Περί προσφυγής και ανάθεσης της οριστική- στατικής μελέτης τοιχίου
αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Χώρας που έχει πληγεί από τη θεομηνία
της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση του έργου αποκατάστασης.
4) Περί προσφυγής και ανάθεσης της οριστική- στατική μελέτης τοιχίου
αντιστήριξης Δημοτικού Καμαριώτισσας που έχει πληγεί από τη θεομηνία
της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση του έργου
αποκατάστασης.
5) Περί προσφυγής και ανάθεσης της οριστικής- στατικής μελέτης για την
επισκευή ενίσχυσης του Δημαρχείου Σαμοθράκης που έχει πληγεί από τη
θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση του
έργου αποκατάστασης.
6) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων .
7)Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εισιτηρίων οδηγών.
8)Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οδηγών αυτοκινήτων με πλοίο.
9)Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.

Επανέναρξη στο ΣΑΟΣ ΙΙ

Αμέσως μετά την ενημέρωση από τους εκπροσώπους της εταιρείας SAOS FERRIES για την ακινησία του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ για το διάστημα από 6-11-2017 ως 6-1-2018 αναλάβαμε πολλές πρωτοβουλίες προς όλες τις κατευθύνσεις για την επίλυση του ζωτικού θέματος της διακοπής της συγκοινωνίας.
Μια από αυτές είναι το αίτημά μας προς την εταιρεία για αναβολή της ακινησίας ώστε να βρεθεί χρόνος το Υπουργείο Ναυτιλίας να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες άμεσης αντικατάστασης.
Παρά την αρχική προφορική άρνηση για λόγους που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη ανακοίνωση μας εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αναβολή όπως επίσημα ανακοινώθηκε σήμερα από την εταιρεία.
Πιστεύουμε ότι σε συνδυασμό και με τα παράλληλες ενέργειες του Υπουργείου ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί με τρόπο εξασφαλισμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης κατά το διάστημα απουσίας του ΣΑΟΣ ΙΙ.

Ανακοίνωση Προγράμματος ”Παροχής Δωρεάν Ευρυζωνικής Σύνδεσης στους Μόνιμους Κατοίκους των Απομακρυσμένων Νησιών της Χώρας” το ΔΤ πρώτο και από κατω τα αρχεία

Από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ανακοινώνεται Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Κινητής ή Δορυφορικής Ευρυζωνικής Σύνδεσης σε κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σαμοθράκης και
2. Υπάλληλοι Δημοσίου τομέα,
Προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στο νησί.
Για την υποβολή αίτησης απαιτείται:
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (Χορηγείται από το ΚΕΠ)
Επιπλέον κριτήρια δικαιούχων είναι το εισόδημα
Προθεσμία υποβολής στο πρόγραμμα
εως 28 /02/2018
για τους υπαλλήλους Δημοσίου τομέα και προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στο νησί εως 19/12/2017
Για πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης τηλ. 25510 98097

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 4_ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΕΚ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Τελευταίες εξελίξεις για την λύση ακτοπλοϊκής σύνδεσης στα επόμενα 24ώρα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με το θέμα της ακινησίας του ΣΑΟΣ ΙΙ και τη διακοπή ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας της Σαμοθράκης, όλα δείχνουν ότι μέσα στα λίγα επόμενα 24ώρα το πρόβλημα θα λυθεί.